prima-korp
                   
    счетоводство

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ


 

primako

0884 921 200
prima7@abv.bg

                   
   

Счетоводно обслужване за юридически и физически лица

 • Разработване на индивидуален сметкоплан съобразен със специфичната дейност на всяка фирма;
 • Компютърна обработка на стопанските операции,съообразно нормативните изисквания;
 • Изготвяне на синтетични и аналитични счетоводни справки;
 • Съставяне на счетоводен амортизационен план;
 • Съставяне на данъчен амортизационен план, съгласно критериите на ЗКПО;
 • Оценка на валутните разплащания и валутните наличности;
 • Начисляване на данъци при източника по ЗКПО и ЗОДФЛ;
 • Аналитично отчитане на матриалните запаси по средно претеглена цена.Съставяне на инвентаризационни описи към всеки един момент.Справка за движението на всеки един артикул;
 • Изготвяне на различни видове справки за активите и пасивите на предприятието;
 • Месечно изготвяне на дневници за покупки и продажби и справка декларация по ЗДДС и тяхното подаване по електронен път;
 • Изготвяне на счетоводни справки за наличие на вземания и задължения към трети лица.

Ние знаем че всяко начало е трудно, поради това подкрепяме и насърчаваме стартиращите фирми с промоционални условия, ниски такси и най вече внимание към специфичните нужди на клиента. Също така знаем, че ще имате много въпроси, ще бъдете несигурни в първите си стъпки. Ние  ще ви помогнем на всеки етап от започването на дейноста ви. Това включва изгатвянето и подаването на всички необходими основни регистрации, в т.ч.:

 • Декларация за регистрация на дейността;
 • Регистрация в сайта на НАП за електронен обмен на документи;
 • Декларация по чл.15 ЗЗБУТ, подавана към Инспекция по труда;
 • Регистрация на фирмата като администратор на лични данни;
 • Декларация за ицвършване на патентна дейност

Счетоводна кантора „Прима Корп” има опит в счетоводното обслужване на фирми, регистрирани като:

 • Еднолични търговци;
 • Юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон – ООД, ЕООД, СД, Кооперации и др.
 • Юридически лица с нестопанска цел, включително фондации, читалища и др.;
 • Земеделски производители, в.ч. физически лица, юридически лица и еднолични търговци;
 • Физически лица, упражняващи дейност, в т.ч. нотариуси, адвокати, архитекти, инженери и др.

От друга страна дълготрайно обслужваме фирмите в следните браншове:

 • Производство на облекла, обувки, дърводелски изделия;
 • Търговия на дребно и едро в страната, Европейския съюз и трети страни;
 • Строителство на сгради, ремонтни дейности в строителството;
 • Ресторантьорство и магазини;
 • Автокъщи, автомивки и авторемонтни работилници;
 • Автомобилен превоз на стоки в страната, Европейския съюз и трети страни;
 • Фризьоро-козметични услуги;
 • Дърводобив и дървопреработване;
 • Реклама и Туризъм и др.

  Ползвайки се от абонаментното обслужване Вие:
  Ще намалите разходите си, като спестите от разходите за заплати и осигуровки на счетоводен персонал, осигуряване на работно място и поддържане на актуален софтуер. 
  Ще спестите много от ценното си време, като бъдете освободени от задължението си да подавате задължителните декларации, да плащате данъци и осигуровки и ангажименти по ежемесечното подписване на документи.
  Ще си осигурите спокойствие, защото ние следим всички промени в законодателството, изготвяме необходимото и ви уведомяваме своевременно с телефонно обаждане или по имейл за всичко това.
  Ще си спестите срещи с данъчни и служители на другите администрации, като за всичко това, задължението изпълняваме ние.


 
СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ
ИЗГОТВЯНЕ НА ГФО
НАЧАЛОДаначен-календар

Данъчен календар


firma

Ако фирмата ни няма
дейност

регистрация-зддс

Регистрация по ЗДДС
предимства недостатъци


счтоводна-услуга

Формиране на цена
за счтоводна услуга 
         
 

 

                   
   

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

 • Професионално счтоводно обслужване
 • Разумни цени за регистрация на фирма
 • Професионалeн eкип от специалисти
 • Юридически услуги за стартиращ бизнес
 • Реклама в сайта юго Z /безплатна/
 • Изработване на сайт за фирмата ви
predimstva  

полезни връзки

НАП
НОИ
НСИ
Инспекция по труда
Агенция по вписванията 
Държавен вестник
Български правен портал
Българска стопанска камара

                   
                   
                   
      ЗА НАС ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДСТВО КОНТАКТИ  
      КАРТА НА САЙТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ НАЧАЛО  
   

 

        НАМЕРЕТЕ НИ И ТУК        
    2019 cosmyos . Всички права запазени. Използването на материали от сайта без писмено разрешение е забранено!